As part of my accounting consultancy I also offer free of charge advice. This is for quite simple matters regarding accounting, tax records, human resources and wages. I charge for more complex matters according to my price list, and in the case of an external tax consultant being used the price is determined upon agreement.

QUESTIONS and ANSWERS that come under free consulting are in the original language.

Dotaz:
ze dne 28.10.2014
autor: p. Pavla

Dobrý den, chci se zeptat, zda fyzická osoba podnikatelka ( kosmetička ) musí v případě vedení daňové evidence jako podklad pro zdanitelné příjmy mít paragony nebo příjmové pokladní doklady, které vydává svým zákazníkům nebo stačí mít nějaký blok, který se jmenuje např. Výkaz tržeb a tam evidovat tržby dle jednotlivých dnů nebo úkonů, tzn. jen se vypíše částka za každý den nebo úkon a to bude sloužit jako podklad pro zdanitelné příjmy? Děkuji

Odpověď:
ze dne 5.11.2014
autor: Ing. Jana Pospíšilová


V případě, že podnikatel vede daňovou evidenci, musí být schopen především správně stanovit základ daně z příjmů. Dle §7b, odst.1, ZDP, musí evidence obsahovat údaje o
a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně
b) majetku a dluzích
Je tedy na poplatníkovi, jakým způsobem povede svou evidenci. Musí však být schopen prokázat výši příjmů v případě daňové kontroly. Zákon však jiným způsobem vedení evidence neuvádí. Evidenci plateb je povinnen vést průběžně.