V rámci svého účetního poradenství nabízím rovněž bezplatnou poradnu. Jedná se o jednodušší otázky z oblasti vedení účetnictví, daňové evidence, personalistiky a mezd. Složitější otázky jsou zpoplatněny dle ceníku příp. cena stanovena dohodou v případě využití služeb externího daňového poradce.

OTÁZKY a ODPOVĚDI, které spadají do bezplatné poradny.

Dotaz:
ze dne 28.10.2014
autor: p. Pavla

Dobrý den, chci se zeptat, zda fyzická osoba podnikatelka ( kosmetička ) musí v případě vedení daňové evidence jako podklad pro zdanitelné příjmy mít paragony nebo příjmové pokladní doklady, které vydává svým zákazníkům nebo stačí mít nějaký blok, který se jmenuje např. Výkaz tržeb a tam evidovat tržby dle jednotlivých dnů nebo úkonů, tzn. jen se vypíše částka za každý den nebo úkon a to bude sloužit jako podklad pro zdanitelné příjmy? Děkuji

Odpověď:
ze dne 5.11.2014
autor: Ing. Jana Pospíšilová


V případě, že podnikatel vede daňovou evidenci, musí být schopen především správně stanovit základ daně z příjmů. Dle §7b, odst.1, ZDP, musí evidence obsahovat údaje o
a) příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně
b) majetku a dluzích
Je tedy na poplatníkovi, jakým způsobem povede svou evidenci. Musí však být schopen prokázat výši příjmů v případě daňové kontroly. Zákon však jiným způsobem vedení evidence neuvádí. Evidenci plateb je povinnen vést průběžně.