Účetní kancelář v Olomouci Vám zajistí tyto služby:

 • Vyhotovení pracovních smluv
 • Vyhotovení pracovních dohod ( dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce )
 • Přihlášení a odhlášení zaměstnanců ve zdravotní pojišťovně a české správě sociálního zabezpečení
 • Personální agendu
 • Zpracování mezd, mzdových listů a povinných měsíčních odvodů,  včetně jejich evidence a tisků ( rezidentů i nerezidentů )
 • Výplatní pásky
 • Příkazy k úhradě
 • Evidenční listy důchodového pojištění
 • Roční zúčtování daně z příjmu
 • Mzdovou agendu
 • Tiskové sestavy dle potřeb klienta
 • Zastupování klienta před úřady
 • Jiné služby dle domluvy s klientem