Účetní kancelář v Olomouci Vám zajistí tyto služby:

 • Zpracování a vystavování účetních a daňových dokladů
 • Evidence majetku, odpisy, inventární karty
 • Inventarizace majetku a závazků
 • Sestavení účetního rozvrhu dle požadavků klienta
 • Skladová evidence
 • Vedení hlavní knihy a knihy analytické evidence
 • Kniha faktur přijatých a vydaných
 • Sledování a kontrola sald jednotlivých účtů
 • Vyhotovení povinných tiskových sestav
 • Různé sestavy dle přání klienta
 • Měsíční závěrky, kontrola dodržování finančního plánu, odchylky
 • Příprava roční závěrky
 • Příprava na statutární audit
 • Zpracování daňového přiznání, účetních výkazů s přílohou
 • Zveřejnění na obchodním rejstříku
 • Účetní poradenství
 • Kontrola Vámi zpracovaného účetnictví
 • Účetnictví na míru
 • Jiné služby dle domluvy s klientem