Při stanovení odměny za mojí práci vycházím z konkrétních podmínek firmy. Vždy je nutné zohlednit, kolik dokladů se bude měsíčně zaúčtovávat, zda účetnictví povedu u Vás ve firmě či mojí kanceláři, jaká je složitost účetních případů, způsob předávání dokladů, jestli půjde o obchodní případy ve styku se zahraničím apod. Pro dlouhodobou spolupráci je možné rovněž stanovit dohodou měsíční paušál. Vždy však záleží na dohodě a individuálních podmínkách, proto mě neváhejte kontaktovat.

Orientační ceník

(Ceník je pouze orientační a obsahuje pouze základní úkony. Vždy je nutné vycházet z konkrétních podmínek klienta.)

Zpracování mezd:

Počet zaměstnanců 10 20 30 40 50 100
Cena 1550 Kč 3000 Kč 4500 Kč 6000 Kč 7500 Kč 15000 Kč

Zpracování daňové evidence:

jeden účetní zápis 13,- Kč
jeden DHNIM, HNIM 10,- Kč
položka na skladě, založení karty 10,- Kč
netypický doklad (zahr. fa, zahr. platby, zápočet) 20,- Kč
jednání, zastupování na úřadech 100,- Kč / hod.
poradenství 250,- Kč / hod.

Zpracování účetnictví:

jeden účetní zápis15,- Kč
jeden DHNIM, HNIM12,- Kč
položka na skladě, založení karty12,- Kč
netypický doklad (zahr. fa, zahr. platby, zápočet)20,- Kč
jednání, zastupování na úřadech100,- Kč / hod.
poradenství250,- Kč / hod.