Účetní kancelář v Olomouci Vám zajistí tyto služby:

 • Zpracování a vystavování účetních a daňových dokladů
 • Evidence majetku, odpisy, inventární karty
 • Inventarizace majetku a závazků
 • Evidence příjmů a výdajů
 • Evidence pohledávek a závazků, včetně kontroly úhrad
 • Kniha bankovních výpisů (v CZK nebo zahraniční měně)
 • Kniha faktur přijatých a vydaných
 • Tiskové sestavy dle žádosti klienta
 • Konfirmace, podpora při vymáhání pohledávek
 • Sestavení základu daně – co nejnižší daně
 • Zpracování daňového přiznání
 • Zastupování před úřady (finanční úřady, správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, celní úřad)
 • Ostatní služby dle dohody s klientem